Nasdaq:US$18.78 (-0.58) | HKEX:HK$30.20 (+0.30) | AIM:£3.00 (+0.02)
新聞中心及演示文稿
上一篇文章   |   下一篇文章
演示文稿, 科學出版物 | 2017-09-27

CSCO 2017: FRESCO In-Depth Analysis

In-depth Analysis of the FRESCO Study: a Randomized, Double-blind, Phase III Trial Evaluating the Efficacy and Safety of Fruquintinib in Patients with 3+ Line Advanced Colorectal Cancer

Shukui QIN*, Jin LI*, Yuxian BAI, Yanhong DENG, Lei YANG, Zhen-Dong CHEN, Haijun ZHONG, Rui-Hua XU, Hongmin PAN, Weijian GUO, Yongqian SHU, Ying YUAN, Jianfeng ZHOU, Nong XU, Tianshu LIU, Dong MA, Changping WU, Ying CHENG, Jian-Ming XU, Donghui CHEN, Wei LI, Sanyuan SUN, Zhuang YU, Peiguo CAO, Lin SHEN, Haihui CHEN, Jiejun WANG, Shubin WANG, Hongbing WANG, Songhua Fan, Ye Hua, Weiguo Su

Venue: Chinese Society of Clinical Oncology Annual Meeting
Session: Plenary Keynote Presentation
Presenter: Shukui Qin
Date: Wednesday, September 27, 2017