Nasdaq:US$16.68 (-0.98) | HKEX:HK$26.75 (+0.10) | AIM:£2.69 (-0.19)
News & Presentations
Previous Article   |   Next Article
Presentations, Scientific Publications | 24 Feb 2018

ACOS 2018: Adverse Events of Special Interest Profiles and Time Courses of Fruquintinib in the FRESCO Trial

Venue: The 13th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society in Chiang Mai, Thailand

Abstract #: ABS093

Authors: Jin Li, Shukui Qin, Yuxian Bai, Yanhong Deng, Lei Yang, Zhendong Chen, Haijun Zhong, Rui-hua Xu, Hongming Pan, Weijian Guo, Yongqian Shu, Ying Yuan, Jianfeng Zhou, Nong Xu, Tianshu Liu, Dong Ma, Changping Wu, Ying Cheng, Jianming Xu, Donghui Chen, Wei Li, Sanyuan Sun, Zhuang Yu, Peiguo Cao, Lin Shen, Haihui Chen, Jiejun Wang, Shubin Wang, Hongbing Wang, Rubing Han, Songhua Fan, Xin Wang, Ye Hua, Hongyan Li, Xiaojun Guo

Presenter: Dr. Lei Yang (Nantong Tumor Hospital, Nantong, China)

Session: Abstract Session 2: Colorectal Cancer, Lung

Date: Saturday, 24 February, 2018

Location: Empress Grand Hall