Nasdaq:US$18.12 (-0.52) | HKEX:HK$28.75 (-0.90) | AIM:£2.93 (-0.03)
新聞中心及演示文稿
上一篇文章   |   下一篇文章
演示文稿, 科學出版物 | 2017-09-28

CSCO 2017: Savolitinib Phase Ib in c-MET Gastric Cancer

Phase Ib Trial of the Safety and Antitumor Activity of Savolitinib in Advanced Gastric Cancer Patients with Aberrant c-MET

Jifeng Feng, Baorui Liu, Tianshu Liu, Nong Xu, Jianming Xu, Yunpeng Liu, Yuxian Bai, Jin Li, Wei Li, Chunmei Bai, Tao Zhang, Ruihua Xu, Da Jiang, Jianwei Lu, Jia Wei, Yuehong Cui, Jifang Gong, Haiping Jiang, Yuling Chen, Xiujuan Qu, Hong Sui, Weijian Guo, Chang Wang, Lin Zhao, Dandan Yu, Fenghua Wang, Mingxia Wang, Lin Shen

Venue: Chinese Society of Clinical Oncology Annual Meeting
Session: Precision Therapy for Late-Stage Gastric Cancer
Presenter: Jifeng Feng
Date: Thursday, September 28, 2017